تخفیف ویژه!
کد شناسه :73332

قصه هاي دوستي- يك دانه گردو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه‌هاي دوستي- يك دانه گردو : بخشي از كتاب- باد آمد. يك گردو افتاد. سوسك گردو را ديد. جيرجيرك گردو را ديد. مورچه گردو را ديد. به طرفش دويدند. به گردو چسبيدند. اين بكش، آن بكش! مال منه! مال منه! سنگ آن‌ها را ديد. گفت: من هم بازي. همه راضي. جيرجيرك يك تكه‌اش را برداشت. مورچه يك تكه‌اش را برداشت. سوسك يك تكه‌اش را برداشت و...