تخفیف ویژه!
کد شناسه :73318

نجات الاغ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نجات الاغ : بخشي از كتاب- كرم هاي تپل سفيد در شكاف زخم وول مي خورند.كمرشان را خم و چاق مي كردند. سر و دمشان به هم نزديك و دور مي شد تا كمي در مايع لزج لاي زخم جابه جا شوند؛ زخمي كه لاي موهاي به گل چسبيده ي پاي الاغ، دهان باز كرده بود. هربار كه دمش را تاب مي داد؛ اما مگس هاي سمج خيال رفتن نداشتند.