تخفیف ویژه!
کد شناسه :73272

كتابشناسي مطالعات مانوي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كتابشناسي مطالعات مانوي : نياز دانشجويان، پژوهشگران، و علاقه‌مندان به مطالعات مانوي انگيزه اصلي تدوين اين اثر كوچك بوده است. كتاب‌شناسي حاضر، از آن‌رو كه در آن فقط خطوط اصلي مطالعات مانوي ترسيم شده، در حقيقت، طرحي مقدماتي محسوب مي‌شود؛ هدف معرفي گزيده‌اي از منابع و پژوهش‌هاي اصلي در اين حوزه و برآوردن فقط بخشي از نيازهاي اوليه محققان از ميان هزاران منابع و ماخذ است؛ اگرچه بي‌ترديد آثار بسياري وجود دارد كه جاي آنها در اين اثر به راستي خالي است. به همين دليل بود كه حتي از مطرح‌كردن برخي بدان اميد صرف‌نظر كرديم كه آنها را در دو ويراست بعدي بگنجانيم. كتاب‌شناسي حاضر فقط به معرفي آثار مي‌پردازد، نه نقد‌و‌بررسي آن‌ها و...