تخفیف ویژه!
کد شناسه :73254

من خوب هستم شما خوب هستيد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب من خوب هستم شما خوب هستيد : اين كتاب ثمره‌ي تلاش‌هايي براي يافتن پاسخ‌هايي است كه مردم سخت به آن دل بسته‌اند و به دنبال حقايق روشني مي‌گردنند. آن‌ها مي‌خواهند بدانند ذهن چگونه كار مي‌كند. چرا ما آن‌چه را انجام مي‌دهيم، آن را آنطور انجام مي‌دهيم، و اگر بخواهيم چگونه مي‌توانيم كاري را كه انجام مي‌دهيم، آن‌گونه انجام ندهيم، پاسخ در آن‌چه كه من احساس مي‌كنم جا دارد، اين امر يكي از اميدوار كننده‌ترين پيشرفت‌هايي است كه پس از سال‌ها در روان‌پزشكي به‌دست آمده است. اين پيشرفت بزرگ علمي، تحليل رفتار متقابل نام دارد. اين دانش به كساني كه به خاطر ابهام بسياري از انواع روان‌شناسي سنتي، شوق از دست داده بودند، اميد تازه‌اي بخشيده است و...