تخفیف ویژه!
کد شناسه :10131

حليه القرآن سطح 2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب حليه القرآن سطح 2 - اگر همت دانشمندان مسلمان در تدوين علم تجويد نبود و توسط قاريان هر زمان سينه به سينه و از نسلي به نسل بعدي انتقال نمي يافت، با صرف نظر از تلاش دشمنان در تحريف عمدي قرآن، تغيير تدريجي گويش مردمان مي توانست الفاظ قرآن را در گذر زمان، نامفهوم و در نهايت ساختار لفظي محكم و ( غير ذي عوج ) آن را دستخوش تحريف غير عمدي سازد. كتاب حاضر بحمدالله و با توفيق الهي طي ساليان اخير، توجه بسياري از شيفتگان فراگيري اين فن شريف را به خود جلب كرده است و...