تخفیف ویژه!
کد شناسه :73222

مناظره چامسكي،فوكو در باب طبيعت بشر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مناظره چامسكي،فوكو در باب طبيعت بشر : كتاب حاضر ثمره اين نگاه است: گفت‌و‌گو و گفت‌و‌گو؛ نه سركوب و طرد آن ديگري. گفت‌و‌گو به منظور رسيدن . باور‌داشت حق طرف مقابل و رسيدن به تعادلي كه بتوان اميد بست به ياري آن، در سطوح جامعه محلي، ملي و فراتر و جامعه جهاني تعادل و توازن برقرار گردد كه ثمره‌اش نه انقلابي‌گري ويران‌كننده؛ كه اصلاح‌طلبي و آباداني، سعادت، رفاه و فراتر از همه آرامش و پرهيز از هيجانات خطرناك آسيب‌رسان است. كتاب متضمن يك پيشگفتار و شش فصل است كه فصل آغازين آن، مناظره بين اين دو متفكر و پنج بخش بعدي شامل دو مقاله از نوام چامسكي و سه مقاله از فوكو است كه ديدگاه‌هاي اين دو فيلسوف معاصر و نيز روند رو‌به‌رشد تفكرات‌شان را به روشني نشانه مي‌رود و...