تخفیف ویژه!
کد شناسه :73221

سن عقل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سن عقل : مجموعه رمان‌هاي راه‌هاي آزادي كه توسط سارتر نگارش‌يافته، مانند قالي پرنقش‌و‌نگاري است كه غرض آن طرح تصويري خلاصه و اجمالي از طرق متعددي است كه مردم براي نيل به آزادي برمي‌گزينند. اما بافت آن به روش و اسلوب‌هاي مختلف و گوناگون است كه سرانجام هم ناتمام مانده است. جلد اول اين مجموعه سن‌عقل و جلد دوم آن تعليق يا عفو نام دارد كه هر دو در سال 1945 منتشر گرديدند. و جلد سوم اين مجموعه عذاب روح يا دلمردگي ناميده مي‌شود كه در سال 1949 منتشر شد. سرانجام در نوامبر و دسامبر همين‌سال سارتر دو فصل از جلد چهارم اين مجموعه را به نام دوستي عجيب يا مسخره نگاشت كه در مجله عصر جديد منتشر شد و...