تخفیف ویژه!
کد شناسه :73190

مطالعه تطبيقي مثنوي احيا علوم دين غزالي مقالات شمس و معارف بها الولد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مطالعه تطبيقي مثنوي احيا علوم دين غزالي مقالات شمس و معارف بها الولد : در اين گفتار از دو انديشمند سخن مي رود كه هر دو، بعد از يك تحول روحي به مرحله و مقطع جديدي گام نهاده اند؛ يكي عارف شوريده بلخ و فقيه بزرگ آسياي صغير، مولانا جلال الدين بلخي است كه از سجاده نشيني به سرحلقگي بزم عاشقان و از فقاهت به ترانه گويي و بازيچگي كودكان كوي نايل شد و...