تخفیف ویژه!
کد شناسه :10117

كدو قلقله زن (برجسته)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كدو قلقله زن (برجسته) : بخشي ازكتاب- يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچكس نبود. زير گنبد كبود، يك خاله پيرزن بود كه دار دنيا تنها يك دختر داشت. دختر خاله تازه عروسي كرده بود. يك روز خاله رخت و لباس تميزاش را پوشيد و با خودش گفت: برم يه سري به دختر و دامادم بزنم و راه افتاد به طرف خانه آنها كه در بيرون شهر بالاي تپه اي قرار داشت و...