تخفیف ویژه!
کد شناسه :73081

پهلوان پشه 2-سرزمين ديوها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پهلوان پشه 2-سرزمين ديوها : بخشي از كتاب-حاكم روي تختش نشسته بود و انگشت شست پايش را كه اندازه‌ي هلو بود، توي دهن گشادش كرده بود و با حرص مي‌مكيد. وزير دورش مي‌چرخيد و قربان صدقه‌اش مي‌رفت. هزار و سيصد و شصت و شش بار قربون اون شست پاي تپل ومپل دسته‌گلتون برم كه كردينش تو دهن مباركتون! و...