تخفیف ویژه!
کد شناسه :73067

پيش درآمدي بر فيلم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب پيش درآمدي بر فيلم : اين كتاب، به رغم عنوان فروتنانه اش، متني است جامع، جزئي نگر، چندوجهي و در عين حال قابل فهم و بري از پيچيدگي ها و مغلق گويي هاي غيرضروري. در اينجا اطلاعات تكنيكي با بصيرت هاي فرهنگي و تاريخي درآميخته است تا پيش درآمدي كامل و جامع الاطراف، و در واقع چيزي بسيار بيش از يك مقدمه، براي ورود به جهان تو در توي فيلم و شاخه هاي مختلف مطالعات سينمايي فراهم آيد و...