تخفیف ویژه!
کد شناسه :73057

زبان از ياد رفته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زبان از ياد رفته : اين كتاب بر مبناي سخنراني هايي كه نويسنده طي يك دوره مقدماتي براي دانشجويان عالي موسسه روان پزشكي ويليام وايت و نيز دانشجويان بنينگتن ادا كرده بود، تنظيم شده است، ولي علاوه بر دانشجويان روان پزشكي و روان شناسي مردم عادي نيز مي توانند از آن استفاده كنند. همان طور كه در زير عنوان كتاب ذكر شده است بحث نويسنده مقدمه اي است در درك و فهم زبان سمبليك، و به همين دليل در مورد بسياري از مسائل پيچيده و مشكل اين رشته كه توضيح آن از حوصله يك كتاب مقدماتي خارج است، سكوت كرده است و..