تخفیف ویژه!
کد شناسه :73051

عصر روانشناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب عصر روانشناسي : اگر قرن بيستم را از جنبه صنعت و تكنولوژي عصر فضا و اتم بدانيم، از جنبه انساني و عقلاني بدون ترديد بايد آن را عصر روان شناسي بناميم، زيرا در اين قرن براي اولين بار در تاريخ زندگي بشر، پنهاني ترين و ناگشوده ترين حوزه هاي شخصيت و روان انسان در آزمايشگاه ها، به تحقيق بررسي شده و...