تخفیف ویژه!
کد شناسه :73037

آن بو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آن بو : داستان از برادر، خواهر، عمه و نزديكان صحبت مي‌كند و جزئيات ريزي درباره‌ي آن‌ها بيان مي‌كند كه در بعضي موارد ممكن است خواننده جا بخورد. اين مسئله بعد از چاپ اول مشكلي بوجود نياورد اما، به‌مرور برخي از نزديكاني كه ويژگي‌هاي آمده در داستان با شخصيت و زندگي آنها تطابق داشت، دست از مطالعه‌ي داستان برداشتند و يا رابطه‌ي خود را با فن رمان‌نويسي يوسف سباعي و احسان عبدالقدوس قطع كردند. هركدام از هم سن‌و‌سال‌ها و يا بزرگ‌تر‌هاي من در فاميل، كه به طور ناگهاني اين داستان به دستشان مي‌رسيد و مي‌خواندند، آن را جدي نمي‌گرفتند و اكثرا آن را يكي از كارهاي خاص خودم مي‌دانستند كه به آن‌ها معروف بودم و در گذشته موجب‌شد به زندان بيفتم و...