تخفیف ویژه!
کد شناسه :73030

چگونه مجرد را متاهل كرد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چگونه مجرد را متاهل كرد : بخشي از كتاب: پرده‌ي اول به همراه كنار رفتن پرده، صداي جروبحث زن و مردي در هياهوي موسيقي به گوش مي‌رسد. صحنه روشن مي‌شود. اتاقي است كه اثاثيه آن اين‌سو و آن‌سو پراكنده است. آنا تو نمي‌ري. تو نمي‌توني بري. تيگران بهتر اين حرف‌هاي بي‌معني رو تموم كنيم... مي‌شنوي؟ آنا نمي‌شنوم. من نمي‌تونم چيزي بشنوم... من فقط يه چيز رو مي‌دونم، اين‌كه تو نمي‌توني بري. تيگران چرا نمي‌فهمي؟ بدون اين جنگولك‌بازي هم تو وضعيت مسخره‌اي گير كردم... اما تو هي وضعيت را پيچيده‌تر مي‌كني. آنا من پيچيده‌تر مي‌كنم؟ و...