تخفیف ویژه!
کد شناسه :72981

چند مي گيري تا جزيره ناخدا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب چند مي گيري تا جزيره ناخدا : بخشي از كتاب: ابر تيره توي تاريك?روشناي دم‌صبح نشسته بود روي گرده‌ي خور و خانه‌هاي رديف ساحل هنوز در خواب بودند. تك‌و‌توك چراغي روشن بر سر در خانه اي. نرمه بادي نمناك بر سطح لرزان آب كم‌عمق خور مي‌وزيد. لنج‌هاي دو‌طرف خور لق‌لق مي‌زدند روي سطح لرزان آب. پاييز بود اما دريغ از خنكاي ‌هوا. دير رسيده بود. ايستاده بود روي لبه‌ي سيماني اسكله و داشت دور شدن كشتي را نگاه مي‌كرد. كشتي، پر از مسافر، رسيده بود به دهانه‌ي موج‌خور باريك و داشت مي‌راند طرف جزيره. دسته?اي ماهي خوار سفيد از بالاي دودكش بزرگ شيرجه زدند ميان آب گل‌آلود پشت كشتي. حساب كرد چقدر گذشته از فصل برداشت ميگو. شايد دو ماه و...