تخفیف ویژه!
کد شناسه :72975

امپرياليسم جديد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب امپرياليسم جديد : درسگفتارهاي كلارندون در دانشكده‌ي جغرافيا و محيط‌زيست دانشگاه آكسفورد در 5، 6 و7 فوريه‌ي 2003 ايراد شدند. اين زمان‌بندي مهم است. جنگ عليه عراق، هرچند نزديك به‌نظر مي‌رسيد، هنوز آغاز نشده بود و اين بارقه‌ي اميد همچنان وجود داشت كه ممكن است مانع آن شد. اميدها با راه‌پيمايي‌هاي گسترده‌ي جهاني در 15 فوريه كه در جريان آن حدود يك ميليون نفر در خيابان‌هاي لندن و بارسلونا و شمار چشمگيري نيز در بسياري از ديگر شهرهاي جهان، از جمله شهرهاي ايالات‌متحد، به خيابان‌ها آمدند قوت گرفت. نظر غالب در شوراي امنيت سازمان ملل‌متحد اين بود كه خطرات يك رژيم به‌باور همگان خشن و خودكامه را مي‌توان با ابزارهاي ديپلماتيك رفع كرد و...