تخفیف ویژه!
کد شناسه :72920

قصه هاي فندقي-ببر و بدوز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قصه هاي فندقي-ببر و بدوز : بخشي از كتاب: يكي بود، يكي نبود. اين‌طرف شهر يك قيچي بود به اسم بِبُر. بِبُر دوست داشت هرچه سر راهش مي‌بيند، بِبُرد و شكل‌هاي جورواجور درست كند. آن‌طرف شهر هم يك سوزن بود به اسم بِدوز. بِدوز دوست داشت هرچه سر راهش مي‌بيند، بدوزد و شكل‌هاي جورواجور درست كند. يك شب كه همه خواب بودند، بِبُر كه خوابش نمي‌آمد، راه افتاد. هرچه پارچه اين‌طرف شهر ديد، بريد و بريد و بريد و...