تخفیف ویژه!
کد شناسه :72789

آقاي كافكا و داستان هاي ديگر از عصر جنون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آقاي كافكا و داستان هاي ديگر از عصر جنون : شمار نويسندگان بزرگي كه آثاري شاخص و ماندگار نوشته‌اند در جهان كم نبوده، اما در هر نسل و يا حتي در چند نسل، گاه كساني آمده‌اند كه نوشته‌هاي‌شان همچون ضرباتِ‌پُتكي ذهن و روح خوانندگان خود را دگرگون ساخته است. اين تاثيرگذاري تنها حاصل كيفيت‌ادبي آثار آن‌ها نيست، بلكه حاصل جادويي‌ست غريب كه در آثار آن‌ها به اشكال مختلف روي نشان مي‌دهد و چونان تركش‌هايي گدازنده به‌سوي انديشه و جان آدمي روانه مي‌شوند. آثار بهوميل هرابال از مصداق بارز آثار چنين نويسندگاني‌ست. كتاب (آقاي‌كافكا و ديگر داستان‌هاي عصر جنون) تجلي يك دوره‌خاص از كشور چك است كه به دوره‌كيش شخصيت مشهور است. داستان‌هاي اين مجموعه، نماينگر نتايج كشف هرابال از چيزي است كه با نام رئاليسم مطلق شناخته مي‌شود و آن معناي ادراك و تحقق اين مسئله است كه اتفاق‌ها و رويدادهاي عادي و روزمره‌ي زندگي مي‌تواند مانند سورئاليسم، جادويي و حيرت‌انگيز باشد و نقل مستقيم و سرراست مردم در حال‌كار و مكالمات آن‌ها، به‌جاي تلاش براي به‌تصوير‌كشيدن زندگي باطني‌شان، مي‌تواند اسرار بسيار بيشتري از زدگي آن‌ها و جهاني كه در آن زندگي مي‌كنند، آشكار كند و...