تخفیف ویژه!
کد شناسه :72784

فرويد-راهنمايي براي سرگشتگان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فرويد-راهنمايي براي سرگشتگان : يك اثر در بطن حيات فردي نويسنده‌اش مي‌بالد. اين تاريخ شخصي، اگرچه بظاهر فردي و خصوصي است، اما در سطحي ديگر در گره‌خوردگي با تاريخي بزرگتر موضوعيت مي‌يابد. آن تاريخي كه نويسنده، مترجم، شاعر و... احاطه مي‍كند و از او عبور مي‌كند، رد و نشاني خاص را در حيات روايي مؤلف بر جاي مي‌گذارد، كه پاره‌اي است ناچيز از هويت اثر. مواجهه با اثر در چندين سطح منقسم مي‌شود و اثر در ميانة انبوهي از روايات ناگفته هم مي‌ميرد و هم زنده مي‌شود. يك اثر دقيقاً در همان‌لحظه كه نوشته‌مي‌شود به‌درون تاريخي پرتاب مي‌شود و ايدة اثر پيشاپيش در درون تاريخ مي‌بالد. به‌همين معناست كه يك اثر در يك سطح مشهود واجد معنايي است و هدفي و غايتي، اما در سطحي ديگر، كه شايد ناخودآگاه تاريخي اثر باشد، در ميانة انبوهي از روايات در تلاطم است و...