تخفیف ویژه!
کد شناسه :72782

تمهيداتي بر نظريه زبان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تمهيداتي بر نظريه زبان : كتاب كلاسيك تمهيداتي بر نظرية زبان نمايندة شاخص ژرف‌ترين و پيچيده‌ترين نظريه‌اي است كه تا كنون در باب زبان وضع شده‌است: گلسوم‌شناسي. در اين كتاب بسيار سخت‌خوان شالوده‌هاي اين نظريه، كه ويژگي‌هاي بارزش درون‌ماندگاري و كل‌گرايي مطلق است، به‌نيكي تشريح شده است. خاستگاه مستقيم نظرية گلوسم‌شناسي همان چرخش زباني انديشه در اوايل قرن بيستم است كه با انتشار كتاب دورة زبان‌شناسي عمومي فردينان دو سوسور محقق گشت. البته يلمزلف بسيار پا فراتر مي‌گذارد: او با معرفي گلوسم‌شناسي‌اش به‌عنوان علمي عمومي و شالوده‌اي معرفت‌شناسي، ايده‌هاي سوسور را تا سرحداتشان پي مي‌گيرد و موجبات و الزامات پروژه و جنبش فكري عظيمي در مطالعات زبان (انسان و جهان) را فراهم مي‌سازد؛ جنبشي كه بنا به مقتضيات تاريخي پس از گام‌هاي نخست يلمزلف ديگر از حركت بازايستاد و...