تخفیف ویژه!
کد شناسه :72776

نبرد قدرت در ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نبرد قدرت در ايران : در سال 1357 توفاني سركش در مدت كوتاهي كشور را درنورديد و فرزندانِ ايرانِ مدرن، كه شب و روز در ميانشان شاه‌دوستي و غرب‌گرايي ترويج شده بود، بساط شاهنشاهي را براي هميشه برچيدند و به اين ترتيب، از ميان همه‌ي نيروهاي سياسي ايران، از چپ‌گرايان گرفته تا روشنفكران ليبرال، هُماي قدرت به‌ناگاه بر شانه‌ي روحانيت نشست؛ اما چرا و چگونه؟ چه منطقي بر اذهان ايرانيان حاكم بود و چه شد كه آنان با پشت‌كردن به مظاهر نوگرايي، «جمهوري اسلامي» را ترجيح دادند؟ چرا جامعه‌ي ايراني راهي برخلاف سكولاريسم، موج غالب جهاني، در پيش گرفت؟ چرا مردم ايران از ميان همه‌ي مخالفان رژيم پهلوي، كه در ميان آنان سياست‌مداران كاركشته، متخصصان برجسته و مبارزان باصداقت و وطن‌پرست از چپ و راست بودند، روحانيان و نظام پيشنهادي آنان را برگزيدند؟ و سرانجام اين كه نبرد قدرت در اين سرزمين به چه سويي خواهد رفت؟ در اين كتاب تلاش شده است با تكيه بر روش‌هاي علمي و فارغ از نگاه‌هاي ايدئولوژيك به اين پرسش‌ها پاسخ داده شود و...