تخفیف ویژه!
کد شناسه :72770

نامور نامه(5)پادشاهي كيكاووس،رفتن اوبه مازندران و هفتخوان رستم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نامور نامه(5)پادشاهي كيكاووس، رفتن او به مازندران و هفت‌خوان رستم : كيقباد نخستين شاه سلسله كيان است. پس از درهم شكستن سپاه افراسياب و بيرون راندن تو رانيان از ايراد صد سالي به آرام و ناز سلطنت كرد، اما سرانجام به حكم آنكه هركه از مادر بزايد، ناگريز بايد روزي از جهان بيرون رود، عمر وي نيز به سر رسيد و تخت ملك به فرزند خود كيكاووس سپرد و...