تخفیف ویژه!
کد شناسه :72744

نمونه آزمونهاي استخدامي مديريت آموزشي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نمونه آزمونهاي استخدامي مديريت آموزشي : نقش‌هاي مديريت عبارتند از: ميان شخصي (شامل، مقام تشريفاتي، رهبر، رابط)، اطلاعاتي شامل، خبرگير، پخش‌گر، سخن‌گو)، تصميمي (شامل، كارآفرين، مهارگر آشفتگي، تخصيص‌گر منابع، مذاكره‌گر). عملكرد مديريت و سازمان: عملكرد سازمان را هم ميزان كارايي و اثر بخشي سازماني در تحقق هدف‌هاي آن تعيين مي‌كند. كارايي، يعني، درست انجام دادن كار. چون افراد انساني منبع عمده سازمان‌ها محسوب مي‌شوند، از اين رو، كارايي بايد به معناي رشد و ارتقاي دانش و مهارت‌هاي كاركنان و ارضاي نيازهاي آنان نيز تلقي مي‌گردد. كارايي برچگونگي انجام كار تأكيد مي‌كند. اثربخشي يعني، انجام دادن كار درست. تأكيد آن بر نتايج كار است. از ديد در اكر، اثربخشي كليد موفقيت سازمان محسوب مي‌شود. به زعم وي، نياز مديران به ايجاد شرايط و فرصت‌هاي مطلوب و موفقيت‌آميز در كار سازمان ها تلويحا، اثربخشي را بيشتر از كارايي لازم ‌مي‌شمارد و...