تخفیف ویژه!
کد شناسه :72742

نمونه آزمونهای استخدامی تکنولوژی آموزشی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب نمونه آزمونهای استخدامی تکنولوژی آموزشی : تعریف تکنولوژی آموزشی: مجموعه روش‌ها و دستورالعمل‌هایی که با استفاده از یافته‌های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طرح، اجرا و ارزشیابی در برنامه‌های آموزشی بکار گرفته می‌شود. در دایره المعارف تعلیم و تربیت، تکنولوژی آموزشی ? جنبه دارد: جنبه اول: جنبه‌ای که بر رسانه های جدید (معمولا وسایل سمعی و بصری جدید) و استفاده از آن در امر آموزش و یادگیری تأکید دارد. از این جنبه، تکنولوژی آموزشی تمام وسایل، ابزار و رسانه‌هایی است که امر آموزش و یادگیری را تسهیل می‌کند و بعد سخت افزاری نیز نامیده می‌شود. جنبه دوم: فرگردها با روش‌های طراحی نرم افزار یا مواد آموزشی است که به یادگیری بیتر منجر می‌شود. از این دیدگاه، تکنولوژی آموزشی مجموعه روش‌ها و فراگردهایی است که در طرح، اجرا و ارزشیابی آموزش بکار گرفته می‌شود. جنبه سوم: به ویژگی حل مساله تأکید دارد. از این جنبه تکنولوژی آموزشی مجموعه روش‌ها و استراتژی‌هایی است که با یک دید سیستمی، به تجزیه و تحلیل برنامه‌های آموزشی می‌پردازد و پس از یافتن مشکلات و علل آن‌ها برای رفع موانع و حل معضلات راه حل ارائه می‌دهد و...