تخفیف ویژه!
کد شناسه :10067

تئوري اقتصاد خرد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

امروزه به كار گرفتن نظريه هاي اقتصادي در تحليل هاي علمي و تجربي علم اقتصاد بسيار گسترش يافته است. كتاب حاضر بر مباحثي از نظريه اقتصادي تاكيد دارد كه به طور منظم و قانونمند در زندگي روزمره كاربرد دارند. اين كتاب نياز دانشجويان را در استفاده از دانش اقتصاد براي بهتر فكر كردن در مورد سياست دولت، كسب و كار، و علايق شخصي برآورده مي كند و...