تخفیف ویژه!
کد شناسه :72720

پيام آور آدم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پيام آور آدم : " پيام آور آدم" ريشه در باور انسان شناختي قرآن دارد. زماني كه قرآن مي‌گويد: پيامبر، انساني همانند ساير مردم است، هرگز نمي‌خواهد بگويد كه پيامبر كم‌توان است و بلكه وقتي مي‌فرمايد كه اگر اين قرآن را بر كوه‌ها نازل مي‌كرديم، از مهابت خدا فروتن و متلاشي مي‌شدند، در واقع از عظمت و شكوهي يگانه به نام " انسان" سخن مي‌گويد. انساني كه فقط به واسطه انسان بودنش، از امكان تعالي و كمال جويي تا بي‌نهايت برخوردار است. انساني كه صرفا به واسطه انسان بودنش، الگوي مردم شده است و ديگر مردم عادي، جز در كار ويژه او ( دريافت وحي ) در همه امور مي‌توانند پا به پاي او پيش بيايند. "پيام آور آدم " تنها يك حرف اساسي دارد و مي‌خواهد بگويد كه اگر عظيم‌ترين رسالت تاريخ را انساني عادي و عامي و بي‌سواد با اتكا به امكانات محدود بشري به انجام رسانيد و اگر آن پيامبر صادق، هرگز از تعاون و مشاركت و همكاري مردم زمانه‌اش اعلام بي‌نيازي نگردد، ديكر بهانه‌اي نمي‌ماند كه تفرد و جمع گريزي، خاموشي و بي‌تفاوتي ما مدعيان مسلماني را توجيه كند. خودباوري؛ اميد؛ اعتماد به نفس؛ تعهد؛ مسئوليت‌پذيري و پرهيز از فرافكني، پيام بنيادين پيام‌آوري است كه خود، مگر "آدمي" نمي‌نمود و...