تخفیف ویژه!
کد شناسه :72718

سرآغازهاي علم در غرب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سرآغازهاي علم در غرب : آنچه در روزگار ما (علم و تكنولوژي) ناميده مي‌شود، تبلور سرشت جستجوگر آدمي در طول قرون و اعصار است كه همواره در برابر طبيعت آكنده از حيرت و كنجكاوي بوده است. تاريخ علم‌و‌دانش، در حقيقت سرگذشت پرماجراي همين حيرت جستجوگرانه است كه منزل‌به‌منزل و گام‌به‌گام در كوره‌راه‌هاي نه‌چندان امن و هموار تحقيق‌و‌توسعه به‌پيش تاخته و افق‌هاي بي‌كران را گشوده است. از اين منظر، تاريخ علم‌و‌تكنولوژي نشان مي‌دهد كه معلومات و بديهات كنوني ما، هرچه ساده و انكارناپذير هم باشند، براي جا افتادن و اثبات درستي خود چه روزگار دشواري را از سر گذرانده‌اند و مردم هر زمانه چگونه با نظريه‌هاي علمي جديد عصر خود آشنا و مانوس شده‌اند و سرانجام دانسته‌ها و مهارت‌هاي امروز ما چگونه همان روياها و آرزوهاي باهر خام ديروز ما را به واقعيت‌هايي ملموس مبدل ساخته‌اند و...