تخفیف ویژه!
کد شناسه :72691

در جستجوي تيرانو(3)حمله به زمين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب در جستجوي تيرانو(3)حمله به زمين : خودت مسير داستانت را انتخاب كن. حمله به زمين: اثري از نويسندگان مجموعه"من قهرمانم" چطور مي‌تواني قهرمان باشي؟ اين كتاب شبيه هيچ كتاب ديگري كه تا حالا خوانده‌اي، نيست. در اين كتاب، تو قهرمان داستان هستي. هر تصميمي كه بگيري، بر ادامه ماجرا تأثير مي‌گذارد. تك‌تك بخش‌هاي اين كتاب شماره‌گذاري شده‌اند. در پايان اكثر بخش‌ها مجبوري گزينه‌اي را انتخاب كني. انتخابت تو را به بخش ديگري از كتاب مي‌كشاند. بعضي از اين تصميمها كمكت مي‌كنند تا ماجرا را با موفقيت به پايان برساني؛ اما در تصميم‌گيري دقت كن، چون برخي از اين تصميم‌ها مي‌توانند كشنده باشند. اگر شكست بخوري، بايد ماجراجويي را از نو آغاز كني و از اشتباهت درس بگيري. اگر انتخابت درست باشد، در مأموريتت موفق خواهي شد. قهرمان باش و از چيزي نترس! تو عضو واحد نظامي نيرو‌هاي ويژه هستي. در ماموريت‌هاي خطر ناكي شركت داشته‌اي، و به خاطر شجاعت، مدال‌هاي زيادي گرفته‌اي و...