تخفیف ویژه!
کد شناسه :72669

مذاكره با اشيا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مذاكره با اشيا : هنر نظريه‌ي كنشگرـ ‌شبكه، كه لاتور از مؤلفان اصلي آن است، برقراري تقارن بسيار عام ميان انسان‌ها و غيرانسان‌ها است؛ غيرانسان‌ها نه وسايلي صرف در دست انسان‌اند و نه ابژه‌هاي خاموش و پنهاني، كه منتظر باشند روزي سوژه‌اي (دانشمندي) آن‌ها را كشف كند. آن‌ها زندگي، تاريخ، عامليت، كنش و اثرگذاريِ خاص خود را دارند. هدف نظريه‌ي كنشگرـ‌ شبكه اعطا يا بازگرداندن شأن عامليت و تاريخ‌مندي به اشياست. آن‌ها نه ابژه‌هاي منفعل در دست انسان بلكه طرف مذاكره‌ي انسان‌اند. آن‌ها در ساختن تاريخ اجتماعي‌ـ‌سياسي ما شريك‌اند. آن‌ها شهروندان راستين جامعه‌اند. عمده‌ي تاريخ انديشه، تاريخ مصادره‌ي عامليت غيرانسان‌ها به نفع انسان‌هاست؛ به قول لاتور: «غيرانسان‌ها آزاد به دنيا مي‌آيند ولي همواره دربندند!»