تخفیف ویژه!
کد شناسه :72604

از ماست كه بر ماست-نقدي بر رفتارهاي اجتماعي ما ايرانيان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب از ماست كه بر ماست-نقدي بر رفتارهاي اجتماعي ما ايرانيان : مادامي كه ما (ايرانيان) خود را برتر و بالاتر از ساير اقوام و ملل دانسته، براي خويش و جايگاه و پايگاه آسماني و ثريايي قائل گشته و گوش شنوايي براي شنيدن حقايق تلخ ولي غير‌قابل‌انكار نداشته باشيم، نه‌تنها نمي‌توانيم به ارزيابي و جمع‌بندي كامل و جامعي از نقاط قوت و ضعف خويش در قياس با ساير ملل و جوامع دست يابيم، بلكه هر روز بيش از روز پيش رو به‌سوي افول و كژي راه مي سپاريم.آنچه مسلم است هر‌موقع كه ديگران نقدمان كرده اند ما ايرانيان با جان و دل اين نقدها را پذيرفته اما از بد روزگار تا نويسنده‌اي ايراني از خصايص و خلقياتمان ناليده، او را در نهايت تندي از خويش رانده و تكفيرش نموده‌ايم. از ماست كه بر ماست تلنگري است بر پيكره ما ايرانيان با هدف تغييراتي مثبت و سازنده و در نهايت پيمودن راه تعالي و توسعه و...