تخفیف ویژه!
کد شناسه :72519

پان تركيسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پان تركيسم : ماهيت ايدئولوژي پان‌تركي، با وجود برخي تفاوت‌ها، همان ويژگي چند مكتب ديگر پان را دارد. اين ايدئولوژي با توجه به دامنه گسترده جاه‌طلبي‌ها و احساس نيرومند نسبت به سرنوشت خود، جنبه رمانتيك دارد و به پان‌ژرمنيسم، پان‌اسلاويسم، پان‌عربيسم، و صهيونيسم شبيه است و از نظر جهان‌بيني سياه و سفيد خود، تنها «خيلي خوب» و «قطعاً شرير» را مي‌بيند. گرايش نژادي در نوشته‌هاي نژاد‌پرستانه نويسندگان پان تركيست دهه 1930 به حد اغراق رسيد و آنها احتمالاً تحت نفوذ نازي‌ها هميشه بر برتري‌هاي نژاد ترك پافشاري مي‌كردند. از بررسي نوشته‌ها، گفتار و كردار پان‌تركيست‌ها چنين برمي‌آيد كه پان تركيسم هميشه يك جنبش كوچك نخبه‌گراي تحت رهبري روشن‌فكران بوده و دانش‌جويان و برخي شهرنشينان طبقه متوسط از آن حمايت كرده‌اند و تعداد اعضاي آن احتمالاً به چند صد نفر تا چند هزار نفر بيشتر نمي‌رسيده است. با توسعه و تحول ايدئولوژي پان‌تركي، اين ايدئولوژي بيش از پيش و به‌طور آشكار الحاق‌گرا شد. يعني نخست به ضرورت محافظت از گروه‌هاي ترك‌تبار خارج اشاره كرد، و سپس براي كمك به رهايي و وحدت آن‌ها، با يكديگر و آن‌گاه وحدت با تركيه، دست به تلاش زد. پان‌تركيست‌ها بارها و بارها دربارة تشكيل يك «تركيه بزرگ» از مديترانه تا اقيانوس آرام سخن گفته‌اند و...