تخفیف ویژه!
کد شناسه :72503

آدمهاي سمي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آدمهاي سمي : هميشه افرادي هستند كه به خاطر رفتارهاي سمي‌شان، گاه حتي زندگي اطرافيان خود را نابود مي‌كنند. بي‌شك همة ما با "آدم‌هاي سمي" برخورد داشته‌ايم و از آن‌ها زخم خورده‌ايم؛ اما مهم آن است كه با استفاده از يك راهنماي علمي و كاربردي، زندگي خود را از گزندشان برهانيم. كتاب حاضر كمك‌تان مي‌كند انواع اين آدم‌هاي دردسرساز را بشناسيد؛ سپس راه‌حل‌هايي ارائه مي‌دهد تا با آن‌ها تعامل بهتري داشته باشيد و همچنين مانع از آن مي‌شود كه خودتان در زندگي ديگران، نقشي سمي ايفا كنيد و...