تخفیف ویژه!
کد شناسه :72450

در مسير نيك نامي به شيوه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب در مسير نيك نامي به شيوه : پيروزي و نيك‌نامي ارثيه پدري هيچ‌كس نبوده و نيست. هر فرد نيك‌نامي براي نام نيك خود كوشيده است و از جان مايه گذاشته است. خصوصيت اين انسان‌ها بخشندگي است و آن‌ها «فوت كوزه‌گري» را براي خود نگه نمي‌دارند و برعكس، آن‌را در طَبَق اخلاص مي‌گذارند تا لبخند رضايت و شادماني را بر لب همگان ببينند. در زندگي هر فرد موفق و نيك‌نام، دست‌ِكم يك درس بزرگ براي هريك از ما وجود دارد كه به فراخور زندگي‌مان آن را درمي‌يابيم و به كار مي‌بنديم. اكنون مسيري مطمئن با همراهي يك راهنماي با تجربه پيش‌روي شماست. در مسير نيك‌نامي نقشه مسيري است كه پايان آن روشن است، پس با توكل بر خدا در راهي قدم بگذاريد كه با نور آموزش و تجربه روشن است نه راهي پر‌خطر و مبهم و بي‌راهنما. سعيد گل‌محمدي در مجموعه كتاب‌هاي در مسير نيك‌نامي هر بار زندگي يكي از بزرگان و نيك‌نامان ايران را روايت مي‌كند. روزهاي كودكي، نوجواني و بزرگ‌سالي، خطاها و اشتباهات، پيروزي‌ها و شكست‌هاي كوچك و بزرگ اين نامداران مي‌تواند مسير نيك‌نامي ويژه شما را واضح و روشن پيش‌رويتان به تصوير بكشد و انگيزه‌اي باشد براي رشدي همواره و هميشگي. به اميد اينكه روزي نام شما بر جلد اين كتاب بدرخشد و...