تخفیف ویژه!
کد شناسه :72415

جامعه شناسي خشونت ورزشي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جامعه شناسي خشونت ورزشي - ورزش در حکم نهادي اجتماعي، با سطوح متعدد و فراواني از روابط اجتماعي ارتباط دارد و بر عناصر گوناگوني مانند پايگاه اجتماعي، روابط قومي و نژادي، پوششن زبان و ارزش‌هاي اجتماعي مردم تاثير مي‌گذارد. در عصر حاضر، ورزش به بخش مهمي از زندگي اجتماعي و فرهنگي بسياري از جوامع دنيا بدل شده است. در کتاب حاضر، بر اين موضوع تاکيد شده که جمعيت‌ها و گروه‌هاي حاضر در ورزشگاه جمعي فرقه‌اي هستند که بر اساس برخي متغيرهاي اجتماعي مانند پايگاه اقتصادي و اجتماعي، سن و طرفداري از تيم‌هاي ورزشي خاص هويت يافته‌اند و تعارض بين اين هويت، به اين دليل در ورزشگاه‌ها ظاهر مي‌شود که در آنجا فرصت نمايش پيدا مي‌کند. افزون بر اين، در اين اثر به بررسي مکانيسم‌هاي شکل‌گيري و بروز رفتار خشونت‌آميز بين طرفداران تيم‌هاي ورزشي فوتبال پرداخته شده است و...