تخفیف ویژه!
کد شناسه :72286

برو! تا هر چه بيشتر اعتماد به نفس به دست آوري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب برو! تا هر چه بيشتر اعتماد به نفس به دست آوري : دوراني كه زنان ضعيف، خاشعانه و متواضعانه پشت صحنه قرار مي‌گرفتند، گذشت... مدت‌هاست كه گذشته است. ما در مركز و كانون همه‌چيز قرار داديم، مهارت‌ها و خدمت‌رساني‌هايمان زياد است، با وجود اين هنوز به گونه‌اي موذيانه مثل موش خود را پنهان مي‌كنيم، از اين رو مبحث (اعتماد به نفس) و (اطمينان خاطر) هنوز هم موضوع داغ ماست: از اينكه بخواهيم علايق خود را به‌وضوح نشان دهيم به راحتي دچار ترديد و نااميدي مي‌شويم و مدام احساس گناه مي‌كنيم. برايمان بسيار سخت است خدمات خود را به رسميت بشناسيم، مرزها را بشكنيم، نه بگوييم و آشكارا در مجامع عمومي آن‌كه هستيم ظاهر شويم و...