تخفیف ویژه!
کد شناسه :72266

بررسي ساختاري درخواب هاي صوفيه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بررسي ساختاري درخواب هاي صوفيه : كتاب حاضر به بررسي ساختار روايت خواب‌هاي صوفيانه مي‌پردازد. قصه‌هاي خواب متون عرفاني را ‌وان از جهت درون‌مايهِ و كاركرد، در هفت دستة كلي دسته‌بندي كرد. با اين روش مي‌توان ميزان تأثير‌گذاري متون از يكديگر، چگونگي تغييرات و افزايش و كاهش‌ها و نيز ميزان تكرار هر قصه در متون صوفيه را مشخص كردو همچنين از نظر ويژگي‌هاي داستاني هم مي‌توان خواب‌ها را به عنوان قصه‌هاي كوتاهي كه عناصر داستاني كاملي دارند، بررسي كرد و...