تخفیف ویژه!
کد شناسه :72237

شكرجهان را تغييرداد-روايتي ازسحر،چاشني ،بردگي،آزادي وعلم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب شكرجهان را تغييرداد-روايتي ازسحر،چاشني ،بردگي،آزادي وعلم : آيا مي‌ توان تاريخ را بر مبناي عناصر غذايي انسان دنبال كرد؟... مارك‌آرونسون و مارينا‌بوداس، زوج شيفته‌ تاريخ، به اين پرسش پاسخ مثبت داده‌اند. آنان قصه‌شكر را از دل مناسك مذهبي هندوها تا آيين‌هاي اروپايي قرون وسطا بيرون كشيده‌اند و سفر پر تب‌و‌‌تاب كريستف‌كلمب در دل درياها را به مزارع داغ نيشكر قاره‌آمريكا دوخته‌اند. آنان نشان داده‌اند اقتصاد شكر چگونه به رونق برده‌‌داري گراييد و در دل همان تجارت دانه‌‌هاي انقلاب پاشيد. آنان در كتاب شكر چگونه جهان را تغيير داد قصه‌‌هاي پر‌شماري را به زبان ساده‌‌اي از دل نغمه‌‌ها، شعرها، آوازها، نقشه‌ها و نقاشي‌‌ها بيرون كشيده‌‌اند و نشان داده‌اند چگونه مي‌توان تاريخ جهان را از دريچه‌ يك عنصر غذايي بسيار كليدي تاريخ دنبال كرد: شكر.