تخفیف ویژه!
کد شناسه :72199

انسان دانشگاهي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب انسان دانشگاهي : دانشكده‌هايي كه در مراتب سياسي دست بالا را دارند، وظيفه تعليم مأموران اجرايي را بر عهده دارند، ماموراني كه بتوانند بي‌چون‌و‌چرا و بدون پرسيدن يا شك‌كردن، و در چارچوب محدوده‌هاي نظم اجتماعي موجود و مفروض، فنون و دستورالعمل‌هاي دستگاه معرفتي را به اجرا بگذارند كه هيچ ادعايي براي آفريدن يا دگرگوني ساختن ندارند؛ در مقابل، تقدير دانشكده‌هايي كه در مراتب فرهنگي دست بالاتري دارند اين است كه، بنا به ضرورت پي‌ريزي شالوده‌اي عقلاني براي معرفتي كه دانشكده‌هاي ديگر صرفا تلقين مي‌كنند و به كار مي‌بندند، براي خود همان آزادي را روا بدارند كه از فعاليت‌هاي اجرايي دريغ شده است... من در نوشتن اين كتاب هيچ ملاحظه و پروايي به خرج نداده‌ام، اما يقين دارم كه نشاني از بدخواهي و كين‌توزي هم در آن نيست و...