تخفیف ویژه!
کد شناسه :72196

نظريه صدق تارسكي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نظريه صدق تارسكي : در منطق جديد كمتر نظريه‌اي را مي‌توان به اندازة نظرية صدق تارسكي واجد اهميت دانست. اين نظريه خلأ معنايي بسياري از شاخه‌هاي منطق صوري نوين را پر كرده، علاوه بر‌آن مباحث منطقي و فلسفي فراواني را دامن زده است؛ به عبارت ديگر، هرجا جمله‌هايي را صادق به‌حساب آوريم و صدق جمله‌ها را به سبك تارسكي تعريف كنيم، بايد خود را آماده پذيرش لوازم و پيآمدهايي كنيم كه احتمالاً مورد وفاق همگاني نيست. مثلاً قبول واقع‌گرايي رياضي با صادق دانستن، ولو، تعدادي از جمله‌هاي رياضي و تلقي تارسكي گونه از صدق آنها ضرورت مي‌يابد، اما همگان به اين نتيجه گردن نمي‌نهند و...