تخفیف ویژه!
کد شناسه :72154

درباره يقين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب درباره يقين : اگر مي‌دانيد كه اين خود دست هست، مابقي را به خودتان وا مي‌گذاريم. هنگامي كه كسي مي‌گويد گزاره‌اي اين چنين قابل اثبات نيست، مسلما بدان معني نيست كه آن گزاره ممكن نيست از گزاره‌هاي ديگر ريشه گرفته باشد، هر گزاره‌اي ممكن است از گزاره‌هاي ديگر استنتاج شود. اگر كسي بگويد "نمي‌دانم آيا اينجا يك دست وجود دارد" مي‌توان به او گفت: دقيق‌تر نگاه كن. اين امكان اقناع شخص از ادات بازي زبان است، از صوّر ذاتي آن... من مي‌دانم يك انسان هستم، براي اينكه دريابي به چه سبب معناي اين گزاره مبهم است، به نفي آن بينديش و...