تخفیف ویژه!
کد شناسه :72147

فيلم هاي جان كاساوتيس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فيلم هاي جان كاساوتيس : كتاب فيلم‌هاي جان كاساوتيس، داستان دروني ساخت شش فيلم از مهم‌ترين آثار كاساوتيس را بازگو مي‌كند: سايه‌ها، چهره‌ها، ميني و ماسكوويچ، زني تحت‌تاثير، كشتن يك شرط‌بند چيني و جويبارهاي عشق. با كمك عكس‌هاي متعلق به مجموعة خصوصي سام شاو و لاري شاو كه پيش از اين منتشر نشده‌اند و گزيده‌اي از مصاحبه‌هاي فيلم‌ساز و بسياري از دوستان نزديكش، خواننده به پشت صحنه برده مي‌شود تا اين سركشِ مستقل را در حين كار ببيند: در حين نگارش فيلم‌نامه‌ها، تمرين دادن بازيگران، چيدمان حركات آن‌ها، فيلم‌برداري از صحنه‌ها و مونتاژ آن‌ها. كلمات و تصاوير اين كتاب، كاساوتيس را هنرمندي خودآگاه، عميقاً متفكر و مفسري ژرف‌انديش در خصوص تجربة آمريكايي نشان مي‌دهند. اين بررسي ميان‌رشته‌اي بت‌شكنانه بسياري از انگاره‌هاي پذيرفته‌شده در تاريخ سينما و زيبا‌شناسي را به چالش مي‌كشد. ري كارني نشان مي‌دهد قالب فيلم‌هاي كاساوتيس، در مدرنيسم پراگماتيكِ آمريكايي‌اي سهيم است كه تا پيش از آن، ناديده انگاشته شده بود، قالبي كه در اعتقاد پرشور زندگي، نه‌تنها با يأس و جهان آزردگي بسياري از آثار هنري قرن بيستم مخالفت مي‌كند بلكه آثار او را در تضاد با فرض‌ها و روش‌هاي اكثر نقد فيلم معاصر قرار مي‌دهد. فيلم‌هاي كاساوتيس به صورت تحريك آميزي با نوشته‌هاي فلسفي رالف‌والدو امرسون، ويليام جيمز و جان ديويي پيوند زده مي شود، تا هم نمونه‌اي از پيامدهاي هنرمندانة زيباشناسي پراگماتيك باشد هم مثالي از چالش‌ها و پاداش‌هاي پراگماتيك زيستن. آثار كاساوتيس براي نشان دادن شيوه‌هاي ديگرِ شناخت، احساس‌كردن و بودن در جهان نمايش داده مي‌‌شود و...