تخفیف ویژه!
کد شناسه :72135

مخالف خواني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مخالف خواني : چشمه جوشيد و جويبار نشد رود كوشيد و آبشار نشد ماهِ نو بردميد و عيد نبود سال نو آمد و بهار نشد دور خود گشت و دور زد ما را روزگاري كه روزگار نشد و...