تخفیف ویژه!
کد شناسه :72130

علم چيست؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب علم چيست؟ : علم چيست كه هر كس براي اثبات مدعاي خود شيوه‌ي كارش را به آن منتسب مي‌كند و بسياري از پژوهشگران و انديشمندان كارهاي خود را با واژه‌ي "علمي" توصيف مي‌كنند و به‌اين‌ترتيب مي‌خواهند بگويند كه قابل اطمينان و اعتمادند؟ چه‌چيزي به علم چنين حرمت و قدرتي را مي‌دهد تا همه به عنوان تنها معيار تشخيص واقعيت و تميز صحيح از خطا به آن روي آورند؟ هدف و معيارهاي علم چيست و آيا سياستگذاران كشور با آن آشنايي دارند؟ روش علمي چيست كه آموزش هر شاخه از علم يا حرفه‌وفن به آن منسوب مي‌شود تا كمال دقت و درستي آن‌را نشان دهد؟ چه شد كه ايرانيان و كشورهاي متاثر از فرهنگ اسلامي با اين‌كه در مرحله‌اي از تاريخ خود از نظر علمي و فناوري وضع اميدوار كننده‌اي داشتند و از اروپاييان جلوتر بودند به‌تدريج درجا زدند و هم‌اكنون فاصله‌ي عظيمي با ممالك پيشرفته پيدا كرده‌اند؟ چرا غرب چنين پيشرفت حيرت‌آوري در زمينه‌ي علمي و فني كرد و شرقي‌هايي كه زودتر از ديگران پا در جاي پاي آنها گذاشتند (مانند ژاپن، چين، كره) در بسياري از موارد به پاي آنها رسيدند يا در بعضي از زمينه‌ها از آنها جلو زدند، اما هيچ يك از كشورهاي اسلامي نتوانستند چنين تجربه‌اي را تكرار كنن؟ چه شد كه علم و تكنولوژي به مهم‌ترين ابزار سلطه و امپرياليسم غرب تبديل شد؟ و بسياري چراهاي ديگر كه سعي مي‌كنيم در اين كتاب به بررسي آنها بپردازيم و...