تخفیف ویژه!
کد شناسه :72116

بي اهميت ها و با اهميت ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بي اهميت ها و با اهميت ها : ادبيات براي من در حكم حرفه نيست... حقيقت آن‌كه من براي ادبيات-به‌صورت يك اسم خاص-سر‌سوزني ارزش قائل نيستم؛ تنها چيزي كه مرا به خود مي‌كشاند جستار (و گاه يافتن) خودم در دست و پنجه‌اي است كه با كلمات نرم مي‌كنم و گاه به صورت چيزي به نام كتاب پديدار مي‌شود... من سرگرم نوشتن كتاب‌هايم بوده‌ام، كه با همان سير تكاملي ادبيات ظاهر شده‌اند؛ يعني‌كه ابتدا از شعر شروع كرده‌ام و سپس به نثر روايي پرداختم... و سرانجام در اين عرصه شخصي‌ترين شيوه ممكن را تدبير و ابداع كردم كه آن-بنا عقايدي كه بدان‌ها ارج مي‌نهم و از خود من مايه گرفته‌اند-از طريق طنز به‌جستجوي عشق رفتن است و...