تخفیف ویژه!
کد شناسه :72106

گفت و گوهاي بي گفت و گو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب گفت و گوهاي بي گفت و گو : اگر قرار بود هركس تنها نام خودش را صدا كند اين‌همه باران اسم از آسمان نمي‌باريد و خدا تمامي نام?ها را به آدم‌ها ياد نمي‌داد. سخن به دنيا نمي‌آمد. جهان زبان باز نمي‌كرد. بخشي از كتاب: خواهر خاموشم، سلام! سلام بر چشم‌هاي روشنت! آيا تو هنوز كودكي؟ هنوز زبان باز نكرده‌اي؟ چرا چيزي نمي‌گويي؟ تو چيزي نمي‌گويي يا من نمي‌شنوم؟ چه مي‌گويي با آن مردمكانِ بي‌تاب و بي‌قرار؟ بعضي از مردم مي‌گويند تو كرو‌لالي! به همين سادگي! و...