تخفیف ویژه!
کد شناسه :72087

قاموس خزران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قاموس خزران : اين كتاب رمان راحت خواني نيست. اين نكته را را خواننده خيلي زود مي فهمد. اما رماني ست صادق و روراست كه قصد فريب ندارد، گرچه بسياري را در جهان فريفته خود كرده است. اگر عنوان فرعي اش رمان- واژه نامه است براي جلب مشتري نيست، بلكه واقعن آنچه عرضه مي كند تعريفي جز اين ندارد و...