تخفیف ویژه!
کد شناسه :72062

بازي ازدواج

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بازي ازدواج : "بازي ازدواج" شرح زندگاني ملكه اليزابت، ملكه مقتدر انگلستان پس از رسيدن به قدرت تا پايان عمر اوست و آليسون وير داستاني پر پيچ و خم از زندگي قهرمان خود به خواننده ارائه مي‌دهد. او در اين كتاب، فراز و نشيب زندگي اليزابت اول را بعد از رسيدن به سلطنت انگلستان در ?? سالگي تا پايان عمرش در?? سالگي به تصوير كشيده است. بخشي از كتاب: او جامه عزاي سياه پوشيده بود. با اين‌كه قلبش سرشار از شادي بود بايد در كمال متانت در مراسم سوگواري خواهري حضور پيدا مي‌كرد كه هم از او ترسيده بود و هم متنفر شده بود. به اين مناسبت لباسي سياه پوشيده بود و كهرباي سياه بر نيم‌تنه سياه و تنگ لباسش مي‌درخشيد و...