تخفیف ویژه!
کد شناسه :72043

آخر زمان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آخر زمان : نشانه‌هاي افول امپراطوري غرب ، اين خطه از جهان ، هر روز بيش‌تر هويدا ميشوند . دوران سيصد ساله اوج‌گيري و موج‌سواري سلطه محورانه سياسي ، اقتصادي ، فناوري ، نظامي ، علمي و فرهنگي تمدن غربي از حدت و شدت سرعت مي‌افتد . انسان‌ها ، نظريه‌ها ، جنبش‌ها ، ملت‌‌ها و كشور‌هايي در برابر اين گونه تمدني قد علم مي‌كنند و زنگ خطر بيش از پيش هماهنگي را در مقام مقابله با تهديدات زيستي ، آلودگي‌هاي ارتباطي ، خسارات انساني ، نابودي‌هاي ارزشي به ياري سرمايه‌هاي مكشي ، دانش‌ها و رسانه‌هاي سفارشي ، موسسات و سازمان‌هاي فرمايشي و منازعات و جنگ‌هاي فرسايشي به صدا در مي‌آورند. اين زنگ خطر از دو سو به گوش غرب مي‌رسد: از بيرون و از درون. اين كتاب نمونه فرخنده و فرهيخته فريادي است كه از درون و از گلوي خود غرب بيرون مي‌آيد :آخر‌زمان و به عبارت دقيق‌تر آخر‌زمان غرب و...