تخفیف ویژه!
کد شناسه :71992

در شبستان خشايارشا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب در شبستان خشايارشا : پايتخت زمستاني خشايار‌شا، شاه شاهان، به طور غم‌انگيزي خاموش و ساكت بود، و مردم ايران به جاي جشن و سرور، حتي براي تهيه آذوقه هم، از خانه‌هاي خود بيرون نمي‌آمدند. در حالي كه در همان روزها سپاه ايران، بابل، ثروتمندترين كشورهاي جهان را فتح كرده، و غنايم بسياري عايد افراد و فرماندهان سپاه ايران شده بود، زيرا از يك طرف ثروت خزاين معبد بل ماردوك و از طرف ديگر خزاين معابد ديگر شهرهاي بابل كه خدايان ديگري را قبول داشتند، به‌دست ايرانيان افتاده بود و...